Redakcija

Milena Zindović, glavna urednica

Autorka je inicijative Žene u arhitekturi i urednica knjige “Žene u arhitekturi | Savremena arhitektura u Srbiji posle 1900.” Ko-autorka je radionice Graditeljke Beograda.

Bavi se arhitektonskim projektovanjem, projektovanjem enterijera, i istraživanjima vezanim za primenu različitih medija, pre svega digitalnih, u arhitekturi. Autorka je nekoliko enterijera stanova i ugostiteljskih objekata u Beogradu. Osnovne studije završila je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. Svojim najdragocenijim iskustvom smatra magistarske studije na Cornell University, Njujork, gde se fokusirala na odnos arhitekture i medija prezentacije. Tokom studija radila je kao asistentkinja u nastavi i sarađivala na realizaciji nekoliko vannastavnih projekata sa profesorima arhitektonskog departmana. Kao predavač učestvuje na stručnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Stručno iskustvo sticala je u Beogradu i Ljubljani. U arhitektonskom birou Arhi.pro radila je u projektovanju i projekt menadžmentu i učestovovala na više velikih projekata. U Sloveniji se pridružuje birou Sadar+Vuga gde je angažovana na izradi projekte dokumentacije, nadzoru i koordinaciji u završnim fazama realizacije sportskog centra Stožice u Ljubljani. U okviru biroa Sadar+Vuga učestvovala je u nizu međunarodnih otvorenih i pozivnih konkursa. Članica je inženjerske komore Srbije.

Milena veruje da je arhitektura umetnost komunikacije. 

 

Marija Pavlović, urednica

Diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na Fakultetu Političkih Nauka upisala je Master, a zatim i doktorske studije kulture i medija, gde je svoju naklonost ka razumevanju društvenih i političkih ideja i kretanja povezala sa arhitekturom i razvojem grada. Sa druge strane, praktičnost u pristupu i realnost naše graditeljske sredine ju je vodila kroz projektovanje, preko investitorskog graditeljstva, do surovih cifara stranih investitora. Putujući kroz društvenu realnost Srbije i Beograda, okušala se i u medijskim vodama radeći u odnosima s javnošću najvećeg preduzeća u zemlji, ali i učeći o planiranju energetskih sistema i njihovom upravljanju. Članica je inženjerske komore Srbije.

Za Mariju arhitektura bez zvuka i bez muzike nije arhitektura.

 

Andrea Tamaš Dačić, urednica

Arhitekta sa svestranim iskustvom u arhitektonskoj praksi, dizajnu enterijera i teoretskom radu iz oblasti savremene arhitekture. Studije arhitekture je završila 2004. godine na Fakultetu Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novim Sadu. Profesionalni rad je započela u novosadskom projektnom birou M+, gde je skoro 8 godina sarađivala na projektima objekata raznih tipologija, kao i na brojnim nacionalnim/internacionalnim konkursima, sa zapaženim uspesima. Internacionalno projektantsko iskustvo sticala je u SAD. Od 2013. godine počinje da radi samostalno i osniva platformu arcHeA.holistic architecture, koja se bavi arhitekturom , istraživačkim radom i praksom.

Paralelno sa radom u praksi, sarađivala je u nastavi kao demonstrator na predmetima Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita (2004-2007) i Savremena arhitektura (2010-2015), oba na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, matičnog fakulteta – gde je ujedno i studentkinja doktorskih studija.

Tokom 2014. godine učestvovala je u istraživanju Žene arhitekte Novog Sada,  čiji su rezultati postali osnova za sajt  www.w-a-ns.com ali i podloga za osmišljavanje međunarodne studentske radionice u okviru XIV Bijenala Arhitekture u Veneciji iste godine – koju je organizovala i vodila zajedno sa kolegom Ivanom Stanojevim.

Comments are closed.